Skip to main content
enquete Buurtpreventie

WhatsApp Buurtpreventie - Resultaten enquête

Na ruim een jaar WhatsApp Buurtpreventie in het Witte Dorp, werd het tijd voor een tussentijdse evaluatie. Vorige week hebben we alle deelnemers uitgenodigd een enquête in te vullen. De resultaten vind je hier.

Van de 231 deelnemers hebben 120 personen de enquête ingevuld. Met een respons van 52% zijn we zeer tevreden, wat de betrokkenheid met het onderwerp veiligheid in onze buurt wel aangeeft. Volgens 78% levert de WhatsApp groep een positieve bijdrage aan hun gevoel voor veiligheid in de buurt. Ook zien we dat 60% wel eens heeft overwogen uit de groep te stappen: een belangrijk signaal!

Negen mensen hebben aangegeven een actieve bijdrage te willen leveren aan de WABP commissie. Met hen gaan we binnenkort een afspraak maken om alle reacties op de open vragen te bespreken. Doel is om het gebruik van de app te verbeteren en de toegevoegde waarde voor het veiligheidsgevoel in de buurt te vergroten.

Dank aan alle deelnemers voor de reacties: we zullen ze met zorg bestuderen.
Daan van Sambeeck, Rob Ronde en Leo Schliekelmann