Skip to main content

Kleuren en materialen

 

Het onderhoud van de woningen in het Witte Dorp is aan regels gebonden. In het monumentenbesluit is omschreven wat er beschermd wordt. In een stuk van de gemeente Eindhoven is voorgeschreven wat wel en niet mag. Die zogenaamde 'welstandscriteria' zijn hier te vinden. Die worden ook gebruikt bij het verlenen van een bouwvergunning voor bepaalde werkzaamheden.

In de welstandscriteri is ook een lijst met voorgeschreven – of in ieder geval gezamenlijk bij de schilderbeurt gebruikte – kleuren en materialen opgenomen, de zogenaamde 'afwerkstaat'. Ook voor de nieuwe woningen in de Witte Burgh bestaat zo’n lijst om uniforme schilderbeurten te stimuleren. Bij zelf uitgevoerde of zelf georganiseerde onderhoudswerkzaamheden kan deze lijst goed van pas komen.

 

Potjes verf op Koningsdag mini.jpg

 

Ook met andersoortig onderhoud is in de loop der jaren veel ervaring opgedaan in het Witte Dorp. Denk hierbij aan het vervangen van dakpannen of de stalen kozijnen door kunststof kozijnen. Voor vragen over de juiste materialen, leveranciers e.d. kunt u contact opnemen met het Onderhoudsfonds via het contactformulier.

 

afwerkstaat_woningen_het_witte_dorp_eindhoven_sep_2013_0.pdf

welstandscriteria Het Witte Dorp