Skip to main content

Onderhoud en fiscus

Een van de voordelen van het bezit van een rijksmonument is de wijze waarop de belastingdienst omgaat met de kosten, die het onderhoud aan een dergelijke woning met zich meebrengt.

 

Regeling per 2012

Per 1 januari 2012 is de regeling voor fiscale aftrek van onderhoudskosten aan een rijksmonument gewijzigd, zie verder bij Belastingdienst.

De aftrek van uitgaven voor monumentenpanden is versoberd en vereenvoudigd en komt in grote lijnen op het volgende neer:

- De mogelijkheid om vaste lasten en afschrijvingen voor een eigen woning af te trekken is komen te vervallen;

- Niet 100% maar 80% van de onderhoudskosten is aftrekbaar;

- De drempel om voor de aftrek in aanmerking te komen is vervallen. Het is dus niet meer nodig om onderhoud ‘op te sparen’ om boven de drempel uit te komen.

 

Belastingdienst_blauwe-envelop.jpg

 

Aftrekbare kosten per 2012:

Alleen kosten voor het vervangen of repareren van onderdelen van uw rijksmonumentenpand mogen worden afgetrokken. Het moet gaan om onderhoudskosten. Dat zijn werkzaamheden bedoeld om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen, waaronder achterstallig onderhoud. Het gaat dus niet om een verbetering zoals b.v. een uitbreiding van het pand.
Voorbeelden van aftrekbare onderhoudskosten zijn:

  • reparaties door een elektricien, loodgieter, metselaar, stukadoor en timmerman
  • onderhoud of reparatie van een cv-installatie, boiler, geiser, schoorsteen en dergelijke
  • buitenschilderwerk

 

Niet aftrekbare kosten: 

Kosten voor verbeteringen of veranderingen zijn fiscaal niet aftrekbaar.
Voorbeelden van dergelijke kosten zijn:

- de meerprijs bij het vervangen van een eenvoudige keuken door een luxe keuken;

- het opnieuw aanbrengen van een monumentaal element dat in de loop van de tijd is verdwenen, zoals een oude schouw of een glas-in-loodraam; 

 

Bel Witte dorp.jpg

 

- eigenaarslasten, zoals onroerendezaakbelasting of rioolrechten;

- afschrijvingen;

- kosten waarvoor u een vergoeding van een schadeverzekering hebt gekregen of gaat krijgen;

- financieringskosten voor aanschaf, onderhoud of verbetering van het pand en de kosten van opstal, erfpacht;

- kosten voor tuinonderhoud, behangen en binnenschilderwerk.

 

Bij grotere renovaties waarbij zowel onderhoud als verbeteringen zijn toegepast, zal de eigenaar van de woning in de slag moeten met de fiscus. Ook daar heeft het Onderhoudsfonds enige kennis van. Lees hier meer of neem met vragen gerust contact op met het Onderhoudsfonds.

 

De belastingaftrek voor monumentale woningen staat onder druk. In 2016 wilde minister Jet Bussemaker de fiscale regeling vervangen door een subsidieregeling. De Tweede Kamer had echter zoveel vragen, dat invoering ervan is uitgesteld. In juni 2017 is de nieuwe regeling verder vertraagd. Het is nu aan een nieuw kabinet om er mee verder te gaan. Vanaf 2019 zou dan de belastingaftrek beëindigd worden, maar erg zeker is dat nog niet. 

 

Opmerking:

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.